โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals) โดยประกอบด้วย workshop ดังนี้
 
•PerformanceMax : Maximize Business Performance through Coaching
•Strategic Thinking : Think Like Owner
•Performance Sprint : Speed up Team Performance through Learning Mindset