ประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน เริ่มสร้างได้จากหัวหน้างาน

วันที่: 03 ต.ค. 2564 12:06:52     แก้ไข: 14 มี.ค. 2565 10:08:19     เปิดอ่าน: 1,801     Blogs
งานวิจัยของ McKinsey บอกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรนั้น จะมีความผูกพันมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ไม่ดี มากถึง 18 เท่าครับ
ซึ่งการจะประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee Experience) ได้ ก็ต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศที่ดี (Work Environtment) ในการทำงาน เพียงแต่รายละเอียดที่ต้องปรับเพิ่ม ก็คือ คนทำงานรุ่นใหม่ๆ จะมีความแตกต่างจากยุคเดิมในบางเรื่องครับ
แนวคิดจาก McKinsey จึงแนะนำว่า ให้มองการสร้างประสบการณ์ในสามด้านที่สำคัญ นั่นคือ
1. Social Experience คือ ด้านสังคมในที่ทำงาน หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในออฟฟิศ ว่าพนักงานของเรารุ้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในที่ทำงานไหม รู้สึกว่าทำงานเป็นทีมหรือเปล่า หรือ แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวพวกเขากับหัวหน้างานเป็นอย่างไร
ถ้าพนักงานรู้สึกว่าผู้คนในที่ทำงานไม่เป็นมิตร แต่เป็นพิษมากกว่า (Toxic People) ก็จะทนทำงานตามหน้าที่ เพียงเพื่อให้ได้เงินเลี้ยงชีพแต่ละเดือนเท่านั้นครับ
ในยุคใหม่นี้ ความสัมพันธ์ในการทำงานต่างจากเดิมค่อนข้างมากครับ เพราะว่าในบ้านเราเดิมทีจะมีการเคารพผู้อาวุโส เหมือนเป็นญาติพี่น้อง ที่อาจเน้นความเป็นมืออาชีพมากกว่า ประกอบกับสภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยนไป ที่การแข่งขันต่างๆ มากขึ้น จนเกิดความเครียดในการทำงานมากกว่ายุคก่อน
ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในที่ทำงานอาจเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ดังนั้นประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์นี้ จึงควรต้องพิจารณาสิ่งเปล่านี้และปรับให้ทันยุคสมัยด้วยครับ
2. Work Experience คือ ด้านการทำงาน ด้านนี้เน้นที่ตัวงานครับ ว่ามีความชัดเจนแค่ไหน มีทรัพยากรที่เพียงพอให้ทำงานบรรลุเป้าหมายได้ไหม
สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ ยุคเดิมพนักงานยึดกับหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมมองว่าหัวหน้า คือ ผู้ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานแทบทุกอย่าง การปฏิบัติตามคำสั่งจึงไม่เป็นปัญหา แต่สำหรับคนยุคใหม่ ก็คือ งานนั้นต้องมีอิสระในการคิดในการทำงานพอสมควร และอาจมองว่างานที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น เป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้

อีกส่วนคือ การสร้างความเติบโตในหน้าที่การงานที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายในชีวิต
คนยุคใหม่ๆ อยากทำงานที่มีความหมายต่อการพัฒนาตนเอง มากกว่าแค่เรื่องเงิน หรือ ความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแบบเดิมครับ
3. Organization Experience คือ ด้านองค์กร สมัยนี้พนักงานหลายคนก็ดูนะครับว่า จุดมุ่งหมายขององค์กรนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาแค่ไหน เช่น หากองค์กรเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม เหมือนพวกเขา ก็อาจทำให้พนักงานเหล่านั้น ชื่นชมและเกิดประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน
นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานมาใช้อย่างเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกได้ ก็ทำให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กรมากขึ้นครับ
เมื่อพูดถึงประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน หลายๆ องค์กร มักมาเน้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกในออฟฟิศ อย่างเช่น มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์ มีเตียงให้งีบตอนกลางวัน หรือ มีขนมให้กินไม่อั้น ตามแบบสำนักงานสมัยใหม่ขององค์กรระดับโลก แต่จริงๆ แล้วประสบการณ์ที่ดีนั้น มันคือทุกอย่างทั้งสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ทั้งหมด ที่พนักงานรับรู้ และถ้าหากเราต้องการจะให้พนักงานเกิดประสบการณ์ที่ดีนั้น ก็ต้องปรับทั้งสามด้านข้างต้นด้วยครับ
ฟังแล้วเหมือนจะยุ่งยาก แต่จริงๆ แล้ว องค์กรมีตัวช่วยที่สำคัญมากๆ และเรียกได้ว่าเป็น Key Success หนึ่งของการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานเลยครับ
นั่นก็คือหัวหน้างานนี่แหละครับ เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดพนักงาน และทีอิทธิพลมากพอที่จะประสานระหว่างพนักงานและองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศของความเป็นทีมในงาน การสื่อสารงานที่ชัดเจน การสร้างแรงจูงใจ หรือ แม้แต่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพนักงานแต่ละคน
แม้แต่ประสบการณ์ด้านองค์กร หัวหน้างานก็มีส่วนอย่างมากในการสื่อสารทิศทางของบริษัท การให้ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทำงาน หรือ การดูแลสารทุกข์สุกดิบในฐานะตัวแทนขององค์กรก็ตาม
ดังนั้น แทนที่จะลงทุนมากมายไปกับการรื้อสร้างออฟฟิศใหม่ ลองมาลงทุนพัฒนาหัวหน้างานให้สามารถเป็นผู้ประสานสิ่งเหล่านี้ให้ได้น่าจะเวิร์คกว่าครับ
อย่าลืมนะครับ ว่าคนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ยิ่งเป็นยุคดิจิทัลด้วยแล้ว กลุ่มพนักงานที่เป็นคนเก่ง (Talent) นั้น เป็นที่ต้องการอย่างมากด้วย ซึ่งถ้าองค์กรใดดูแลพวกเขาไม่ดี แล้ว ที่อื่นๆ ก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้พวกเขาแทนครับ

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน