รู้จักการส่องกระจก 6 ด้าน เพื่อสร้างความสำเร็จในงานอย่างยั่งยืน

วันที่: 05 เม.ย. 2565 13:53:50     แก้ไข: 27 เม.ย. 2565 09:45:43     เปิดอ่าน: 1,826     Blogs
"คนเราทุกวันนี้ ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้า แต่เพียงด้านเดียว ให้เอากระจกหกด้าน มาส่องเสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง" สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แล้วเกี่ยวยังไงกับการทำงาน??

เพราะ ชีวิตการทำงานของเรา ก็จำเป็นต้องส่อง กระจก 6 ด้านเหมือนกันครับ เพื่อให้มุมมองที่รอบด้านและทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

บานที่ 1 คือ กระจกที่สะท้อนจาก "มุมมองของเรา" เอง บานนี้เป็นกระจกที่อยู่ตรงหน้า และหลายคนมองอยู่เป็นปกติครับ

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า มุมที่มองมันอาจไม่ค่อยตรง และมักเห็นภาพสะท้อนที่บิดเบือนอยู่เสมอ

หากส่องเป็น คือทบทวนตัวเองเสมอ (Self-Review) และตรงตามความจริง จะมองเห็นคุณภาพงานของตัวเอง (Quality of work) ว่าตัวคุณมีความสามารถแค่ไหน และเห็นคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของเราว่างานที่ทำอยู่นั้นตอบโจทย์จุดมุ่งหมาย (purpose) ในชีวิตมากเพียงใด

บานที่ 2 คือ ภาพสะท้อนจาก "หัวหน้างาน" ทำให้เราเห็นว่า งานที่ทำนั้นส่งผลต่อเป้าหมายทีมแค่ไหน และมีจุดใดที่เราต้องพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม (เพื่อเป็น Career Development) นอกจากนี้ยัง มองเห็นอนาคตของคุณ ว่าจะอยู่รอดในองค์กรได้หรือไม่ด้วยครับ

บานที่3 สะท้อนมุมมองจาก "เพื่อนร่วมงาน" จะส่องให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคุณ (Relationship) ว่าเมื่อต้องทำงานที่กดดันแล้ว คุณยังรักษามันได้หรือไม่ หรือ ทำลายมันไปหมดแล้ว จากความประมาทเลินเล่อในการทำงาน

บานที่ 4 คือ มุมมองจาก "ลูกน้อง" ภาพที่ออกมา คือ ภาวะผู้นำของคุณ (Leadership) ว่าคุณเป็นเพียง ผู้จัดการที่คนเดินตาม เพราะ กลัวซวย หรือ คุณเป็นผู้นำที่แท้จริง ที่คนยอมเดินตามคุณด้วยความเต็มใจ

บานที่ 5 คือ มุมมองจาก "เพื่อนต่างแผนก" ของคุณ โดยภาพที่เห็นนั้น จะเป็นภาพของความมีวุฒิภาวะ (Maturity) และ วิสัยทัศน์ของคุณ (Vision)

เพราะในการประสานงานแบบ cross-function นั้น คนที่ทำได้ดี จะต้องมีการมองการณ์ไกล จนเห็นว่าเป้าหมายร่วมของทุกหน่วยงานคือ อะไร และต้องร่วมมือกันอย่างไร จึงจะประสานการทำงาทุกฝ่ายได้ และนอกจากนี้ การยอมลดอีโก้ (Ego) เพื่อส่วนรวม จึงเป็นการแสดงออกของการมีวุฒิภาวะด้วยครับ

บานที่ 6 คือ ภาพที่มาจาก "ลูกค้าของคุณ" ซึ่งก็คือ ภาพของคุณค่า (Values) ที่ตัวคุณได้ส่งมอบ และความพึงพอใจที่พวกเขามีต่อคุณ (Customer Satisfaction) หรือ องค์กรของคุณครับ

และกระจกบานนี้ เป็นบานสำคัญมากๆ สำหรับโลกในยุคดิจิทัลนี้ เพราะในยุคนี้ แพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ อยู่ที่ว่า องค์กรตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเพียงได้

ถ้าทำได้ เมื่อนั้น คู่แข่งก็ไม่มีความหมาย เพราะ บริษัท จะมีความได้เปรียบในการความเติบโตอย่างยั่งยืนได้มากกว่าครับ ข้อนี้ บริษัทอย่าง Amazon หรือ Netflix รู้ดี จนถึงกับต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องใส่ใจกับ feedback ของลูกค้ามากๆ เป็นลำดับแรกๆ

กระจกทั้ง 6 บานนี้ เรียกแบบทางการ ก็ คือ feedback นั่นเองครับ และที่ต้องส่องหลายๆ ด้าน ก็เพื่อให้เราได้เเห็นครบทุกมุม และได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่สุดครับ

แต่หลายๆ คนมักอยากมองแค่มุมเดียว คือ จากกระจกบานแรก แถมยังเป็นกระจกแบบเพิ่มฟิลเตอร์ ในหน้าตา ภาพผลงาน ฟรุ้งฟริ้ง จนบิดเบี้ยวจากความจริงอีกต่างหาก
เมื่อภาพที่สะท้อนไม่ตรง ก็คงทำให้ไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะคิดว่าตัวเองดีเสียจนไม่รู้จะไปพัฒนาตรงไหนอีก

ดังนั้น ถ้าอยากพัฒนาตัวเอง ต้องวิ่งหากระจกหกด้านมาส่องเถอะครับ
ยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่ จะรอให้กระจกวิ่งมาหาแล้ว เพราะมันจะช้า และปรับตัวได้ไม่ทันการณ์ครับ

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 
อ้างอิง : Photo: freepix.com

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน