รู้จักว่า เว็บ 3.0 คืออะไร แบบง่ายๆและเห็นภาพ

วันที่: 17 มี.ค. 2565 16:30:45     แก้ไข: 17 มี.ค. 2565 16:30:45     เปิดอ่าน: 6     Blogs
Web 3.0 คืออะไร? เห็นใครๆ ก็พูดกัน
.
สถานการณ์ (Situation) รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง รวดเร็ว ผันผวน แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหรอกครับ เพราะว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไร้รอยต่อ

รู้สึกตัวอีกที ก็ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงแล้ว

อย่าง Web 3.0 ก็เหมือนกัน พอเห็นคำนี้ ก็เล่นเอางงว่า แล้ว web 1.0 มันมาตอนไหน? หน้าตาเป็นไง?

มันก็เป็นการเข้าเครือข่าย internet แล้วพิมพ์ www เหมือนกันหมด

หลักง่ายๆ ในการแบ่งยุค web คือ ลักษณะการทำงานของ web ครับ

ยุคแรก web 1.0 การทำงานคือ แค่ #แสดงผลข้อมูล ให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ได้ อ่านข้อมูลนั้น ส่วนคนที่จะแก้ไขมันได้ก็คือ คนเขียนเว็บ

ยุคนี้จำง่ายๆ ว่าเป็นยุค internet บูม แล้วไปจบที่ยุค Y2K (มีใครทันยุคนี้เหมือนผมไหม?)

ยุคนี้ หรือ web 2.0 ผู้ใช้งานจะสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้มากขึ้น คือ #ทั้งอ่านข้อมูลและใส่ข้อมูลบางอย่างได้ โต้ตอบกับเว็บได้

แต่ว่า ข้อมูลของเราจะอยู่ที่ผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางนะครับ เช่น facebook แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าข้อมูลเป็นของเราแต่ทุกอย่างเราให้คำยินยอมไปแล้ว และเขาก็เก็บข้อมูลไว้ใช้งานเรียบร้อย

ยุคหน้า web 3.0 ตรงนี้ คำจำกัดความมีสองแนวทาง คือ

แนวทางเดิมนั้น จะยึดหลักเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบของ web นั้นคือ มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น SIRI ของ Apple หรือ Alexa ของ Amazon (ที่ไม่ใช่อะมอนเซ)

แต่ต่อมา นิยามของ web 3.0 เน้นที่ #การไม่มีตัวกลาง (เช่น บ. Meta ของ facebook) เมื่อไม่มีคนกลาง เราก็มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลที่เป็นของเราจริงๆ และมีสิทธิในข้อมูลของตัวเองมากขึ้น
web ในยุคนี้ จึงมีการนำเทคโนโลยีอย่าง blockchain เข้ามาใช้

เรื่องพวกนี้ ถามว่าจะรู้ไปทำไม? อันที่จริงจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ได้ครับ

แต่คนที่หัดสังเกตสถานการณ์ (Situation) และบริบท (Context) รอบๆตัวไว้ จะทำให้เรามอง Challenge ที่กำลังจะเกิด ว่ามีผลกระทบ (Impact) อะไรบ้างต่องานบ้าง

สังเกตก่อน รู้ก่อน ปรับตัวก่อน ใครไวกว่าก็ได้เปรียบครับ

ติดตามข่าวสาร update สถานการณ์เชิงลึก เพื่อพัฒนาการทำงานให้ทันยุคอนาคต

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน