อยากให้ feedback แล้ว ลูกน้องเปลี่ยน จะต้องทำอย่างไร?

วันที่: 05 เม.ย. 2565 12:00:32     แก้ไข: 27 เม.ย. 2565 10:30:07     เปิดอ่าน: 909     Blogs
จริงๆ แล้ว คำวิจารณ์ต่างๆ ถือว่าเป็น feedback อย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะ feedback ก็คือ ข้อมูลย้อนกลับทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นหลังการกระทำเสมอ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากให้ feedback นั้น มีพลัง และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้น feedback ดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วย "เจตนาที่ดี" เป็นสารตั้งต้นครับ

เมื่อมีเจตนาที่ดี อยากช่วยให้ผู้รับ feedback เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชีวิต หรือ การทำงานของเขาดีขึ้นแล้ว นี่คือครึ่งทางของการให้ feedback ที่มีประสิทธิภาพแล้ว

เพราะความคิดที่เหมาะสม อยากช่วยเหลือนั้นจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการให้ feedback ซึ่งจะออกมาในโทนของน้ำเสียง ภาษากาย และวิธีพูดครับ แม้ว่าผู้พูดอาจขาดทักษะ หรือ ไม่รู้หลักการ แต่ก็ช่วยให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความจริงใจ ที่อยากช่วยให้เขาพัฒนาได้
.
และหากผู้ให้ feedback มีทักษะที่ดี หรือ feedback เป็นด้วยแล้ว พลังและประสิทธิภาพก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะจะรู้ว่าจะต้องให้ feedback อย่างไร เพื่อให้ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หรือ ต้องพูดแบบไหน จึงจะเพิ่มพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นได้ และทำให้ผู้ฟัง "เห็นประโยชน์ที่ตัวเขาจะได้"

สรุปคือ ถ้า "เจตนาดี" + "ทักษะการให้ feedback ดี" = โอกาสของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับ feedback ก็จะดีตามไปด้วย

แต่กลับกัน ถ้า "เจตนา" ตั้งต้นของผู้พูดนั้น ไม่ได้คาดหวังให้ผู้รับเปลี่ยนแปลงมากนัก แค่อยากบอกอยากพูด

ดีหน่อยก็เป็นแค่คำวิจารณ์ ความคิดเห็น ที่บอกเล่าความรู้สึก จากมุมมองของตัวเอง หรือ แย่กว่านั้น ก็เป็นแค่ "คำด่า" และ "ติเตียน" แทนที่จะกระตุ้นให้เปิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี กลับจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงต้าน ไม่อยากเปลี่ยนมากกว่า เพราะมันเหมือนมา "ด่า" มากกว่าจะมา "บอกด้วยความหวังดี" น่ะครับ

ในการทำงานถ้าอยาก feedback ใคร เริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีไว้ก่อน แล้ว feedback นั้น จะมีพลังมากขึ้น อย่างที่พี่เหน่ง Y not 7 ว่าไว้ "พูดดีๆ ก็ได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด" ใครอยากมาฟังคำด่าล่ะครับ มีแต่ออกแนวหูดับ ถึงแม้จะไม่ด่ากลับ ก็ยากที่เขาจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ จริงไหม?

เมื่อมีเจตนาที่ดีแล้ว จากนั้นสิ่งที่สำคัญ ก็คือ ทักษะการให้ feedback ที่ หัวหน้าจำเป็นต้องรู้หลักๆ ก็คือ

1. ต้องเข้าใจคำว่า "พฤติกรรม" และให้ feedback อ้างอิงจาก action นั้นๆ ไม่ใช่นิสัย
2. ต้องรู้จักให้ feedback ทั้งด้านบวก และ ด้านที่ต้องพัฒนา
3. การให้ feedback ต้องเป็นการพูดคุย คือ แลกเปลี่ยนไอเดียและแนวทางการปรับปรุงด้วย เพื่อให้ได้ทั้งข้อมูลสาเหตุของ action ที่ให้ feedback มากขึ้น แนวทางการแก้ไขที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย
4. ต้องมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงด้วย ถ้าทำดีขึ้นให้ feedback ด้านบวก เพื่อเสริมให้ทำมากขึ้น ถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ทั้งสี่ข้อนี้เป็นหลักง่ายๆ ที่เวลาทำจริงๆ เราอาจหลงลืม จน feedback กลายเป็นแค่ "การบอกเฉยๆ" จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงได้ช้าครับ
ลองเพิ่มและใส่ใจการให้ feedback อีกนิด แล้วประสิทธิภาพจะมีเพิ่มขึ้นเองครับ
 

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน