อำนาจ 5 ประการ ที่ทำให้หัวหน้างานเป็นที่ยอมรับ New

วันที่: 05 เม.ย. 2565 13:17:39     แก้ไข: 27 เม.ย. 2565 10:24:58     เปิดอ่าน: 1,118     Blogs
การที่คุณจะมีอำนาจเหนือคนอื่นได้นั้น French และ Raven บอกว่าคุณจะต้องสร้างฐานของอำนาจจาก 5 ด้านนี้

อำนาจแบบแรก คือ อำนาจจากการใช้กำลังบังคับ (Coercive) หรือ ให้ในสิ่งที่คนไม่พึงประสงค์ เพื่อให้คนเกิดความกลัว ไม่กล้าฝ่าฝืน วิธีนี้ เช่น การคาดโทษ การปลดออก

อำนาจแบบที่สอง คือ อำนาจจากการให้รางวัล (Reward) จะเป็นด้านตรงข้ามกับข้อแรก คือ ให้สิ่งที่คนอยากได้ เพือให้คนยอมรับ หรือ เป็นบุญเป็นคุณ เช่น ผลประโยชน์ต่างๆ การเลื่อนตำแหน่ง หรือ การมอบหมายงานที่สำคัญให้ทำ

อำนาจแบบที่สาม คือ อำนาจตามกฎหมาย หรือ ตามตำแหน่งหน้าที่ (Legitimate) ที่กำหนดอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น อำนาจของผู้จัดการ ในการสั่งการลูกน้อง หรือ อำนาจของผู้บริหารในการอนุมัติต่างๆ

อำนาจแบบที่สี่ คือ อำนาจจากความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ (Expert) เช่น เป็นกูรูในด้าน Crypto Currency, Metaverse หรือ blockchain, Digital Marketing ฯลฯ เมื่อเป็นผู้รู้ตัวจริง คนก็ย่อมรับฟังและเชื่อถือ

อำนาจแบบที่ห้า ก็คือ อำนาจจากความนิยมชมชอบจากผู้คน (Referent) ไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียง บารมี หรือ ความเป็นผู้นำก็ตาม อำนาจแบบนี้ คือ อำนาจที่ทำให้ผู้คนเชื่อมั่น (Trust) และยอมทำตามด้วยความเต็มใจ เช่น Influencer, Net Idol, หรือ ผู้นำที่มี Leadership สูงๆ เป็นต้น

ทีแรกที่มาของอำนาจนั้น ก็มีแค่ 5 ข้อครับ แต่หลังจากนั้นประมาณ 6 ปี Raven ก็ได้เพิ่มที่มาของอำนาจอีกตัว นั่นก็คือ

อำนาจที่เกิดจากข้อมูล (Information) ซึ่งอำนาจแบบนี้ กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่ข้อมูลถูกใช้เป็นแค่อำนาจในการต่อรอง พอได้ข้อมูลแล้ว ผู้ให้ก็หมดประโยชน์ทันที

แต่ปัจจุบันข้อมูลกลับกลายเป็นขุมทองที่มีความสำคัญในตัวของมันเองแล้ว เพราะใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆ เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และขับเคลื่อนการทำงานได้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ไม่ต้องเอาไปแลก หรือ ต่อรองกับใครก็ตาม

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ที่มาของอำนาจทั้งหก ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันไป ซึ่งผู้นำเอง สามารถเลือกได้ว่า อยากให้คนยอมรับเราในแบบไหน

ขอย้ำเหมือนเดิม คือ ถ้าเป็นผู้นำต้องเลือกสร้างอำนาจในเหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ด้วยนะครับ
หากสร้างอำนาจแบบผิดที่ผิดทาง นอกจากไม่มีใครฟัง จะเพิ่มความน่าชังยิ่งกว่าเดิมได้นะครับ

Success vector created by freepik - www.freepik.com

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน