10 พฤติกรรมผู้นำ ที่เป็นบ่อนทำลาย Leadership Culture

วันที่: 17 มี.ค. 2565 14:23:35     แก้ไข: 30 มี.ค. 2565 19:54:48     เปิดอ่าน: 905     Blogs
จากการศึกษาของ Vince Molinaro (2020)บอกว่า เกือบร้อยละ 90 ของผู้บริหาร เชื่อเรื่องนี้สุดใจครับว่า Leadership Culture หรือ วัฒนธรรมการเป็นผู้นำที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรมาก ทว่า กลับมีองค์กรเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ที่มีวัฒนธรรมนี้ที่เข้มแข็งแล้ว

Leadership Culture คืออะไร?

วัฒนธรรมนี้ ก็คือ วิธีการที่ผู้นำลงมือทำงานต่างๆ ในองค์กรให้ลุล่วง การพูดคุยติดต่อ การตัดสินใจ และการส่งอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกทีม เพื่อร่วมงานต่างแผนก หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมที่แสดงออก จะเกิดจากความคิดและความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมส่วนบุคคล ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ จนเป็นแนวทางการปฏิบัติและกลายเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จนนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จากนั้นก็กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรรูปแบบหนึ่ง

เมื่อวัฒนธรรมนี้เข้มแข็ง จะส่งผ่านไปยังพนักงาน ให้เกิดภาวะผู้นำได้เช่นกัน แม้พวกเขาจะไม่มีลูกน้องก็ตาม

แต่ว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (หรือปล่อยปละละเลยไม่ทราบได้) กลายเป็นว่าผู้นำในหลายๆ องค์กรแทนที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมตัวนี้ให้เกิดขึ้นกลับกลายเป็นคนด้อยค่าและทำให้มันอ่อนแอลงไปเสียอย่างนั้น

ซึ่งสัญญาณของพฤติกรรมผู้นำ ที่จะเป็นบ่อนทำลาย Leadership Culture นี้ สังเกตได้จาก 10 พฤติกรรมนี้ครับ

1. ไม่รู้ว่าควรทำอะไร ก่อน-หลัง หรือ ไม่มีกลยุทธ์ในการจัดลำดับความสำคัญ เรียกง่ายๆ ว่าออกลูกมั่วเยอะ หรือ ด้นสดไปนั่นเอง
2. สร้างแรงบันดาลใจทีมงานไม่ได้ ไม่สามารถสื่อสาร Vision ที่ชัดเจน และ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้คนอื่นๆ อยากทำตามด้วยความเต็มใจ
3. ปล่อยให้เกิดภาวะผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่แอคชั่น ใส่เกียร์ว่าง
4. ไม่ยินดีต่อความสำเร็จของคนอื่น หรือ ขาดการให้การให้แรงจูงใจที่เหมาะสม (recognition)
5. ทำงานแบบไอ้เข้ขวางคลอง โน่นก็ไม่ดี นี่ก็ไม่ได้แทบทุกเรื่อง
6. ยกหางตัวเอง หรือ แอบอ้างสำเร็จของคนอื่น บางครั้งผลงานเกิดจากทีม แต่ยืดอกรับไว้เองอย่างแมนๆ หน้าตาเฉย
7. ไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ไม่ลุยไม่สู้เคียงข้างกัน ไม่แก้ปัญหาไปด้วยกัน หรือ ลอยตัวเหนือปัญหา
8. ต่อว่าและโยนความผิดให้ทีมงาน หรือ เพื่อนร่วมงานเป็นนิสัย (เมื่อรวมข้อ 6 จึงเป็นสำนวนว่า "เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้ชาวบ้าน" นั่นเอง)
9. กั๊กข้อมูลไว้ เพื่อสร้างฐานอำนาจ หรือ เพื่อข้อได้เปรียบในการต่อรองเรื่องต่างๆ
10. เมินเฉย เมื่อทีมงาน หรือ เพื่อนร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ

เมื่อนับความเสี่ยงได้ 10 ข้อ แล้ว หัวหน้าใครมีครบ จบแน่นอนครับ!

ไม่ใช่จบสวย แต่เป็นจบเห่นะครับ!

เพราะเข้าข่ายมีความเสี่ยงเต็มๆ ที่เขาผู้นั้น จะเป็นผู้ที่สร้างทำให้วัฒนธรรมการเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรอ่อนแอลงมากๆ
และหากมีหัวหน้าแบบนี้เต็มองค์กร ที่ทำงานก็ยิ่งเป็นสถานบันเทิงแทนเลยล่ะครับ เพราะ บรรยากาศการทำงานคงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อใจ ระวังหลังกันเต็มที่ครับ

ทางแก้ไข จึงอยู่ที่การพัฒนา Leadership เป็นเรื่องสำคัญ แต่ถ้าเรียนแล้วไม่ทำ ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ นะครับ

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน