5 แนวทางเพิ่มทักษะล้มแล้วลุกไว (Resilleince) ตามสไตล์ Harvard Business Review

วันที่: 22 ก.พ. 2565 14:24:09     แก้ไข: 14 มี.ค. 2565 10:07:17     เปิดอ่าน: 1,514     Blogs

Resilleince คือ อะไร?

ในการทำงานยุคนี้ เราได้ยินคำนี้กันบ่อยๆ ครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ทับศัพท์ เพื่ออธิบายถึงทักษะในการล้มแล้วต้องลุกให้เร็ว ความหมายตรงตัวของคำนี้ ก็คือ "ความยืดหยุ่น" แต่มันก็ไปพ้องกับ Flexible ที่แปลเหมือนกันว่า ความยืดหยุ่นด้วย

แต่ Resilleince ต่างจาก Flexibility ตรงที่ คำแรกหมายถึงการคืนตัว การฟื้นฟูตัวเอง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ส่วนคำหลังออกแนวการปรับตัว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ

ในการทำงานในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว แต่ธรรมชาติของคน ต้องการสิ่งที่คงที่เพื่อจะได้จัดการได้ 
เมื่อต้องปรับเปลี่ยนตัวอย่างฉับพลัน ความกดดันจากความล้มเหลวในการปรับตัว และความเครียดจากการทำงานใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลย และองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization) ระบุว่าความเครียด ถือเป็น โรคระบาดแห่งศตวรรตที่ 21 และมันจะนำไปสู่การหมดไฟในการทำงาน (burnout) ได้ด้วย


ดังนั้นการพัฒนาทักษะในการล้มแล้วลุก หรือ การฟื้นตัวให้ได้นี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ในยุคนี้ และคนที่มีกำลังใจฝ่าฟันเท่านั้นที่จะฟื้นตัวจากการล้มเหลว ปรับตัวลุกขึ้นยืน  เพื่อก้าวฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปสู่โลกยุคใหม่ได้
 

แล้วต้องพัฒนาด้านไหนบ้าง เพื่อให้เราล้มแล้วลุกได้ไว? 


จุดเริ่มต้นสำคัญ ของการพัฒนาทักษะการฟื้นตัวนี้ อยู่ที่ทัศนคติครับ

ทัศนคติ คือ ความคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า การฟื้นตัวนี้ไม่ได้ช่วยให้เราไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาด แต่เป็นความคิดที่ว่าเราสามารถผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้ให้เร็ว และฝ่าฟันความท้าทายนั้นให้ได้

จากนั้น เราจึงจะพัฒนา resillience ได้ และสามารถกระตุ้นตัวเองให้จัดการความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของโลกยุคนี้ได้ด้วย 5 แนวทางดังนี้

 
1. ฝึกสมาธิ (Exercise mindfulness) 
แต่ในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะชาวตะวันตกได้สนใจเรื่องการฝึกจิตใจด้วยการนั่งสมาธิเยอะมาก นักจิตวิทยาสังคมพบว่า สมาธินั่นสามารถทำนายความแม่นยำในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ และนักประสาทวิทยาด้านการรู้คิด (Cognitive) การมีสมาธิช่วยให้คนเรามีกระบวนการคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษาด้านอื่นๆ ยังพบว่าช่วยในเรื่องการพัฒนาผลการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และ ความผูกพันในงานของพนักงานได้ด้วย 

 
2. แบ่งงาน เพื่อลดภาระการทำงานของสมอง (Compartmentalize your cognitive load)
11 ล้าน Bits คือ จำนวนข้อมูลที่เราได้รับในทุกๆ 1 วินาที แต่สมองของเราจะจัดการและประมวลอย่างมีประสิทธิภาพแค่ 40 bits เท่านั้นเองครับ 

ดังนั้นสำหรับสิ่งที่รกสมองลดได้ลด แต่ถ้าไม่ได้ทางที่จะบริหารจัดการระบบความคิดได้ก็คือ การแบ่งการคิดออกเป็นส่วนๆ อย่างเหมาะสมขณะทำงาน

การสลับงานไปมาแบบ multi tasking อาจดูเหมือนทำให้เกิดความรวดเร็วในงาน แต่ว่าจริงๆ แล้วมันกินพลังงานสูงมาก  บางคนประชุมไป ตอบอีเมล์ ด้วยการคิดว่าตัวเองทำได้ดี แต่จริงๆ แลัวการทำแบบนี้  เป็นการรบกวนการทำงานของสมอง แถมยังลด productivity ในการทำงานลงไปถึง 40% ด้วย จากงานวิจัยของ APA (สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน: American Psychological Association)

ดังนั้น ลองฝึกแบ่งงานตาม แล้วจดจ่องานแต่ละชิ้นของเราดูครับ

 
3. กำหนดให้มีช่วงเวลาพัก Take detachment breaks. 
งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ช่วงเวลาที่คนเราสามารถทำงานติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  อยู่ที่ราวๆ 90-120 นาที ดังนั้นการหยุดพักงานแค่ไม่กี่นาที เพื่อเติมพลังเล็กน้อยจะช่วยให้โฟกัสและพลังงานเราฟื้นฟูได้ ก่อนการเริ่มทำงานต่ออีกครั้งครับ 

 
4. พัฒนาความว่องไวทางความคิด Develop mental agility.
ฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องยาก แต่ผมอยากจะบอกว่า เราอยู่ใกล้แนวคิดเรื่องนี้มาก เพราะ มันเป็นเรื่องของการสร้าง "สติ" นั่นเอง

คุณภาพของความว่องไวทางความคิดขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะจัดการปัจจัยและสถานการณ์ที่สร้างความเครียดได้ โดยการไม่เอาปัจจัยเหล่านี้มาเป็นศูนย์กลาง (Decentering) ไม่เพิกเฉย หรือ การเก็บกดความจริงที่เกิดขึ้น แต่เป็นการหยุดความคิด อารมณ์ แล้วมองทุกสิ่งตามอย่างที่เป็น แล้วหาทางแก้ไข 

การฝึกให้มีสติ หรือ การ "เพิ่มความไวด้วยการหยุด" จะช่วยสร้างทักษะสำคัญในด้าน “ความยืดหยุ่นในการตอบสนอง (response flexibility) ที่นักจิตวิทยาให้คำอธิบายไว้ว่า “ความสามารถในการหยุด ถอยออกจากสถานการณ์ เปลี่ยนมุมมอง และสร้างทางเลือก และเลือกแก้ไขอย่างชาญฉลาด เพียงเท่านี้ผลงานที่ดีก็จะเกิดขึ้นได้แล้วครับ

 
5. ปลูกฝังเรื่องความมีเมตตา Cultivate compassion. 
ประเด็นนี้ มักถูกลืมไปจากการพัฒนาชุดทักษะของการมี resilience skillset

ความมีเมตตาที่ว่านี้ คือ การรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยครับ เพราะจะสร้างอารมณ์ด้านบวก บรรยากาศที่ดีต่อความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ความเข้าอกเข้าใจกัน และ ความร่วมมือประสานงานกัน (Cooperation & collaboration) 

ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงพยายามส่งเสริมเรื่องนี้ ให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรด้วย

การสร้างทักษะ Resillience นั้น โดยรวมๆ ส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานเองในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเครียดในงาน อีกทั้งองค์กรยังได้ผลลัพธ์ตอบแทนทางธุรกิจอย่างชัดเจนจากการดูแลพนักงานในด้านนี้  อย่างกรณีศึกษาของ บ. Price Water House (PwC)ในปี  2014 พบว่าโครงการสร้างสุขภาพใจและความคิดนั้น ให้ผลตอบแทนกลับมา ทั้งลดด้านต้นทุนการดูแลสุขภาพพนักงาน (health care) ลดอัตราการขาดงาน และ การลาออก แถมยังช่วยเพิ่ม  productivity เพิ่มมากขึ้น 

ทุกวันนี้ โลกของเราเริ่มวุ่นวายไปด้วย ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทุกๆ วัน ถึงเวลาแล้วที่องค์กรควรหันมาใส่ใจการพัฒนาจิตใจของพนักงานและสร้างให้พวกเขามีทักษะของการล้มแล้วลุกได้ให้มากขึ้นครับ

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World)  มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์  ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน