6 สิ่งที่ผู้นำต้องเตรียมพร้อม เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีมากมาย ในปี 2023

วันที่: 07 ก.พ. 2566 15:05:05     แก้ไข: 13 ก.พ. 2566 09:08:40     เปิดอ่าน: 653     Blogs
พอดีได้อ่านเทรนด์การทำงานปี 2023 จาก Mission To The Moon ว่าในปีนี้มี 12 เทรนด์ ที่จะเกิดขึ้นและทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิม ผมขออนุญาตรวบ 12 เทรนด์นั้น มาพลิกอีกมุมดูว่า ถ้าแนวโน้มการทำงานในแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา ผู้นำในองค์กร ก็ต้องเตรียมพร้อมใน 6 ด้านนี้ เพื่อให้ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงครับ

1. เตรียมกำลังคนที่มีความสามารถ (Talent) ทั้งในแง่ของการรักษาพวกเค้าให้อยู่กับองค์กรและการสรรหาคัดเลือก

ในจุดนี้ สิ่งที่หัวหน้าทำได้เลยทันที คือ การรักษาและส่งเสริมคนที่ยังอยู่ ด้วยการบริหารงานแบบมีภาวะผู้นำ และสร้างบรรยากาศให้คนทำงานทั้งจากความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน (Relationship) การดูแลสารทุกข์สุขดิบ คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนา (Development) ให้รู้สึกว่าท้าทายและเติบโตในการทำงาน เช่นการโค้ช หรือ เปิดโอกาสให้มีอิสระในการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ในงาน เป็นต้น

แล้วการพัฒนาทีมงานให้เก่งขึ้น ก็จะชดเชยกับความขาดแคลนด้านกำลังคนในข้อแรกบางส่วน
2. เตรียมพัฒนาคนและตนเอง

นอกจากพัฒนาน้องๆ ในทีมแล้ว ตัวผู้นำเองก็ต้องเรียนรู้อยู่เสมอด้วย โดยเฉพาะการเรียนรู้จากทีมงาน อย่าลืมว่ายุคนี้ผู้นำไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง สถานการณ์ในโลกใหม่ๆ ทำให้เราต้องเรียนรู้จากน้องๆ เช่นกัน

นอกจากนี้ในการพัฒนา ต้องเน้น Soft Skill มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะด้านการบริหาร, การคิดแบบต่างๆ เช่น เชิงวิพากษ์, ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น
3. ต้องคิดแบบมีกลยุทธ์ให้เป็น

นั่นคือ ในยุคใหม่ ผู้นำต้องไม่ใช่ตะบี้ตะบันอยากเป็นทุกอย่าง อยากทำทุกอย่าง หรือ ทำแต่สิ่งเดิมๆ จากปีก่อนๆ แต่ต้องรู้จักเลือกทำสิ่งที่สำคัญ และที่สำคัญต้องรู้จักการ Focus ครับ

นอกจากนี้ อย่าลืมฝีกให้ลูกน้องคิดแบบกลยุทธ์ให้เป็นด้วย คือ รู้ว่า เรื่องใดสำคัญ ส่งผลลัพธ์และสร้างคุณค่าให้องค์กร สิ่งนี้จะช่วยยกระดับผลงานและสร้างการเติบโตให้น้องๆ ให้มากกว่างานรูทีนทั่วไ
4. เตรียมสื่อสารทิศทางองค์กร

ผู้นำจะมีบทบาทอย่างมากถึงมากที่สุดในการสื่อสารให้ทีมงาน เข้าใจความจำเป็น และทิศทางขององค์กร ความชัดเจนและแรงบันดาลใจ จะทำให้บริหารงานและคน ในโลก BANI Wolrd ที่เปราะบาง ยุ่งเหยิงเปลี่ยนแปลงแทบจะรายวันนี้ ได้ง่ายขึ้นเยอะ
5. ฝึกการนำเทคโนโลยี (Technology) และข้อมูล (Data) มาใช้ในงาน

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคใหม่ แต่สิ่งที่ผู้นำมักหลงลืม คือ การนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารจัดการคน เช่น การวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การพัฒนา ต้องดูข้อมูลประกอบ และนำมาวิเคราะห์อย่างจริงจัง
ในเรื่องเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้คนในองค์กร เข้าใจเรื่องการทำงานของพวกเขาโดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานมากขึ้น เช่น การอยู่ร่วมกับ AI หรือ App ต่างๆ เป็น
6. ไม่ลืมส่งเสริมเรื่องความแตกต่างระหว่างคน

ไม่ว่า ความต่างนั้นจะเกิดจาก Generation เชื้อชาติ เพศสภาพ ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) หรือ แม้แต่บุคลิกภาพในทางจิตวิทยา เพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) การเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ไปจนถึง การประสานงานกันได้อย่างราบรื่น (Collaboration) อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นในทีมงาน หรือ Cross-Functional Team ก็ตาม
ปี 2023 นี้ ผมหวังว่า ผู้นำต้องเตรียมพร้อมทั้ง 6 ด้านนี้ให้ได้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยุคสมัยแห่งการทำงานที่อาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop

สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด

มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้
มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ  Havard Business Review ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ
กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ
ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ

กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally) อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง
กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally)

อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO  การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย
บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO

การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย

บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค  POMODORO  เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO

เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค '80 มันคือวิธีการเดียวกับการแบ่งสลอตเวลาออกเป็นช่วงๆ แล้วโฟกัสกับงานให้ได้ จนกว่าเวลาที่แบ่งจะหมดลง โดยวิธีการ คือ