อนาคตของโลกการทำงานในยุคดิจิทัล ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สถานการณ์ทางธุรกิจ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งเร็วกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานจึงต้องเข้าใจทิศทางเปลี่ยนแปลงนี้ และเริ่มปรับตัวเอง ทั้งความคิดและการทำงาน และเป็นกำลังที่สำคัญขององค์กร ที่พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์
 


KEY BENEFITS

  • เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
  • รู้แนวทางการปรับมุมมองและเตรียมพร้อมปรับตัว
  • รู้แนวทางการปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสม

KEY CONTENTS

ช่วยให้พนักงานมีแนวทางการปรับตัวในโลกยุคดิจิทัล 2 ด้านที่สำคัญ คือ

  • View ปรับมุมมอง
  • Action ปรับแนวทางการทำงาน
การปรับสองด้านนี้ ช่วยให้เกิดการปรับตัวได้เร็วขึ้น และทำให้พนักงานพร้อมสำหรับการทำงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

FRAMEWORK

Tags   E-learning