อนาคตของโลกการทำงานในยุคดิจิทัล ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สถานการณ์ทางธุรกิจ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งเร็วกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานจึงต้องเข้าใจทิศทางเปลี่ยนแปลงนี้ และเริ่มปรับตัวเอง ทั้งความคิดและการทำงาน และเป็นกำลังที่สำคัญขององค์กร ที่พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

 


KEY BENEFITS

  • เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
  • รู้แนวทางการปรับบทบาทของผู้นำในยุคดิจิทัล
  • รู้แนวทางการนำทีมงานให้พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล

KEY CONTENTS

ช่วยให้หัวหน้างานปรับบทบาทและนำทีมงานใน 3 ด้านที่สำคัญ คือ

  • Engage Team สร้างการมีส่วนร่วม
  • Create Culture ปรับวัฒนธรรม
  • Develop Efficacy พัฒนาทีมงาน

การปรับทีมในสามด้านนี้ จะช่วยให้ทีมงานมีความพร้อมและบรรลุเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้

FRAMEWORK

อ้างอิง : E-Learning

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้