อนาคตของโลกการทำงานในยุคดิจิทัล ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สถานการณ์ทางธุรกิจ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งเร็วกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานจึงต้องเข้าใจทิศทางเปลี่ยนแปลงนี้ และเริ่มปรับตัวเอง ทั้งความคิดและการทำงาน และเป็นกำลังที่สำคัญขององค์กร ที่พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

 


KEY BENEFITS

  • เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
  • รู้แนวทางการปรับบทบาทของผู้นำในยุคดิจิทัล
  • รู้แนวทางการนำทีมงานให้พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล

KEY CONTENTS

ช่วยให้หัวหน้างานปรับบทบาทและนำทีมงานใน 3 ด้านที่สำคัญ คือ

  • Engage Team สร้างการมีส่วนร่วม
  • Create Culture ปรับวัฒนธรรม
  • Develop Efficacy พัฒนาทีมงาน

การปรับทีมในสามด้านนี้ จะช่วยให้ทีมงานมีความพร้อมและบรรลุเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้

FRAMEWORK

อ้างอิง : E-Learning