การพัฒนาคนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ ประกอบกับการ Disruption ที่เกิดขึ้นมากมาย สิ่งที่องค์กรควรคำนึงถึงคือ ต้องพัฒนาบุคลากรภายใต้ความท้าทายไปพร้อมๆ กับการสร้างโอกาสให้ได้อย่างเหมาะสม

Coach For Goal จึงขอเสนอโปรแกรมหนึ่งชั่วโมง สำหรับพัฒนาพนักงานในองค์กรของท่าน ให้เข้าใจและตระหนักถึงความท้าทายต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับมือการเปลี่ยนแปลงในปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงนี้
 
โปรแกรมทั้งสามเรื่องนี้ ถูกออกแบบจากผลสำรวจด้านการพัฒนาคนจากแบบสำรวจของ Gartner โดยมุ่งเน้นในสามเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการได้ดังนี้
Program#1 Everyone is Talent: เตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งขององค์กร
  • สร้างทัศนคติและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองในโลกยุคปัจจุบัน
  • สร้างความพร้อมและแนะนำแนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
  • ช่วยให้พนักงานตระหนักความก้าวหน้าในบทบาทอาชีพของตนเอง
Program#2 Building Adaptive Mindset: สร้าง mindset เพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
  • เข้าใจความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน และผลกระทบต่อตนเอง
  • สร้างทัศนคติในการปรับตัวแบบ Adaptive Mindset
  • รู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
Program#3 Effective Working in Economic Crisis: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ
  • เข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน
  • รู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  • เตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

PLEASE CONTACT: Khun Luckana Kietpiriya (AOR)  Email: luckana@coachforgoal.com Mobile: 081-7231335 

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้