ทักษะการคิดจะเพิ่ม ถ้าเริ่มพัฒนา Thinking Mechanism

วันที่: 03 เม.ย. 2566 15:23:54     แก้ไข: 03 เม.ย. 2566 15:38:02     เปิดอ่าน: 126     Blogs
อนาคตคนทำงานจะอยู่ยาก ถ้าปราศจากระบบความคิดที่เหมาะสม เพราะโลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าเดิมมากครับ

ผู้คนก็มีความแตกต่างมากขึ้นทั้งเรื่องของความสนใจ ช่วงอายุที่หลากหลาย แถมยังมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งสร้างวิกฤตและโอกาสใหม่ๆ
พอความซับซ้อนมันมากและเป็นเรื่องใหม่ๆ ทั้งนั้น วิธีคิดแบบเดิมๆ ก็เริ่มไม่ได้ผลครับ กูรูหลายท่านระดับโลกจึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่า ถ้าอย่างนั้น สิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือ การยกระดับระบบการคิดของคนทำงานนี่แหละ
โดยระบบการคิดนี้ ที่ใช้กันหลักๆ ในการทำงานก็จะประกอบไปด้วย

1. Analytical Thinking
คนที่วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีกว่า จะแยกแยะองค์ประกอบของประเด็นต่างๆ ได้ดี จึงสามารถทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบทุกวันนี้ได้
ผลจากที่มีการคิดวิเคราะห์ คือ เขาจะสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น และช่วยในการสื่อสารและนำเสนอความคิดได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลได้ด้วย

2. Critical Thinking
คนที่มีการคิดแบบนี้ จะมีดุลยพินิจ และวิจารณญาณดีกว่า โดยจะใช้ความคิด โดยการยึดหลักเหตุผล มีหลักเกณฑ์ และใช้หลักฐานได้เพื่อนำไปสู่การสรุปและตัดสินใจ
ในการทำงาน จึงลดอคติจากการใช้ข้อมูลต่างๆ ได้ ดีกว่า ตรงสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าการใช้ ความเห็นความเชื่อของตน หรือแนวทางบ้างอย่างที่อาจล้าสมัยไปแล้ว

3. Creative Thinking
คนที่คิดสร้างสรรค์กว่า จะช่วยให้มีไอเดียในการค้นหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้ดีกว่าเดิม รวมถึงสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้
ระบบการคิดทั้งหมดนี้ จึงจำเป็นมากๆ ครับสำหรับการทำงานในปัจจุบัน ที่ต้องพัฒนานาไม่ว่าจะทำงานในระดับใด ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ แม้แต่พนักงาน
พอมองออกไหมครับว่า คนในที่ทำงาน หรือตัวเราเอง ต้องเสริมระบบการคิดแบบไหน เพิ่มเติมบ้าง จึงจะช่วยให่งานเราดี และมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าขึ้นกว่าเดิม

4. Systems Thinking
คนที่คิดเป็นระบบกว่า จะรู้ว่าในสถานการณ์ทั่งยุ่งยากนั้น มีตัวแปรใดบ้างที่สัมพันธ์และกระทบกัน
เวลาแก้ปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนจึงทำได้ตรงจุดมากขึ้น หายขาดไม่ต้องแก้ซ้ำไปมา
แถมเมื่อมองทั้งระบบเป็น จึงช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน เพราะได้ลดผลกระทบที่จะเกิดกับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ประโยชน์ของทักษะการคิดในแบบต่างๆ คือ 

Analytical Thinking
 • เข้าใจสิ่งต่างๆ จึงสื่อสารและนำเสนอความคิดได้อย่างชัดเจน
 • วางแผนและจัดลำดับสำคัญได้ดีขึ้น
Critical Thinking
 • ลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
 • คาดคะเนหรือสรุปความถูกต้อง
Creative Thinking
 • สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
 • เป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรม
 • ช่วยสร้างความคิดหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา
Systems Thinking
 • แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ตรงจุดมากขึ้น
 • ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
 • ลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
พอเห็นประโยชน์ของการมีระบบการคิดที่ดี (Thinking Mechanism) แล้วใช่ไหมครับ เริ่มต้นพัฒนาแล้วฝึกให้กลายเป็นทักษะการคิด (Thinking Skills) ที่เราใช้ทำงานในทุกๆ วันกันเถอะครับ
ดูรายละเอียด โปรแกรม Thinking Mechanism ที่นี่

หรือ ปรึกษาเรา 
Phone: 02-946-5699
Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

บทความโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน