ความสำคัญ

ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น การโค้ชประสิทธิภาพได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นกว่าที่เคย

โปรแกรม Coaching For Business Results เป็นโปรแกรมการพัฒนาที่ช่วยให้ผู้นำของคุณบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การโค้ชนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับผู้นำ ในการเพิ่มแรงจูงใจของทีม และผลักดันพวกเขาไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท จากการคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารที่ชัดเจน ระบบติดตามผลและตรวจสอบที่เหมาะสม ผู้นำที่มีกรอบความคิดในการโค้ชที่เหมาะสม จะสามารถปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานในระดับใหม่ทั้งในตนเองและทีม ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางธุรกิจได้
 • ภาวะผู้นำ เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือทำในสิ่งที่ถูกต้องและดึงดูดให้คนอื่นติดตามคุณด้วยความเต็มใจ
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีม
 • เทคนิคการโค้ช การให้คำปรึกษาที่มีความสามารถสามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ได้


การเรียนรู้ในโปรแกรมนี้
1. พัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้นํา

เพื่อให้เข้าใจว่า พฤติกรรมของตนเองในฐานะผู้นำ ส่งผลต่อความสําเร็จของทีมอย่างไร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ จะสร้างความไว้วางใจ และนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง

2. พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
โดยประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์สร้างโซลูชันและตัดสินใจที่ถูกต้อง จากนั้นจะเแปลงกลยุทธ์เหล่านี้ เป็นพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของทีม

3. พัฒนาการโค้ช ในทุกด้าน ตั้งแต่ กรอบความคิด ทักษะ และกระบวนการ
และใช้แนวคิดนี้ เพื่อเป็นแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของทีมจริง ในระหว่างโครงการเรียนรู้นี้

พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์: ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย
 • ฝึกหาเครื่องมือสำหรับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์
 • วางแผนกลยุทธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
 • เทคนิคการสร้างพฤติกรรม

ศิลปะ Coach

 • การโค้ชคืออะไรและทำงานอย่างไร
 • ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการฝึกสอน
 • เข้าใจพื้นฐานของการโค้ช

เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของโค้ช

 • ความเป็นผู้นำ: เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ
 • ความคิดของโค้ช: ความคิดของการสนทนาโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
 • เคล็ดลับการโค้ช: การกระทำของโค้ช (ถามคำถามฟังและเล่าเรื่อง)
 • กระบวนการฝึกสอน: กระบวนการฝึกสอน T.R.U.S.T
สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมขวาล่างของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com