ความสำคัญ

องค์กรต้องชนะการต่อสู้เมื่อเผชิญกับวิกฤตทางธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากความเป็นผู้นำแล้ว ผู้นำของคุณจะต้องสามารถ "จัดรูปแบบ" ทีมของตนได้ แม้ว่าจะเป็นทีมข้ามสายงานก็ตาม เพื่อรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ทีมนี้จะช่วยเหลือองค์กรในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และอื่นๆ
 • Team Squad Forming up: การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (หรือทีมงานข้ามสายงาน) สำหรับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • Strategic Team Method: เพื่อพัฒนาทีมยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • Appoach Work Team: พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร

Team Squad To Win

 • เข้าใจความสำคัญของทีมงานที่มีประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • องค์ประกอบสำคัญของทีม
 • การทำงานร่วมกัน
 • ทำงานเพื่อยุทธศาสตร์
 • ทักษะพื้นฐานของทีม: การสื่อสารข้ามหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาการทำงานเป็นทีม
 • เข้าใจความสำคัญของทีมงานที่มีประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • กำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงาน (ความคิดและพฤติกรรม)
 • กำหนดกระบวนการทำงานจาก 4 มิติพื้นฐาน
การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนากลยุทธ์
 • การตั้งค่าการมีส่วนร่วมสำหรับบทบาทส่วนตัว
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมและรายบุคคลอีกครั้งเพื่อปรับปรุง
สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมขวาล่างของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com