ความสำคัญ

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลูกค้า การแข่งขัน ห่วงโซ่อุปทาน และแม้กระทั่งปัจจัยภายในของเราเอง วิธีที่เราบริหารธุรกิจจะไม่เหมือนเดิม Formation X จะรีสตาร์ททีมของคุณด้วยกระบวนการทำงานและทิศทางธุรกิจใหม่ ๆ และจะช่วยให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การคิดเชิงกลยุทธ์:ปรับปรุงความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างแผนกลยุทธ์
 • ปรับปรุงความถูกต้อง:ทีมผู้นําสามารถใช้แผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยํามากขึ้น
 • เพิ่มความเร็ว:พัฒนาเวิร์กโฟลว์เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความเร็วเชิงกลยุทธ์

กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 • เข้าใจถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์และระบุความท้าทายของคุณจากผลกระทบ

ทำความเข้าใจองค์ประกอบสองประการของ Formation X ในการดำเนินเชิงกลยุทธ์

 • ความถูกต้อง: วิธีการผ่าน
  • กิจกรรมเชิงกลยุทธ์
  • การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลง
 • ความเร็ว: วิธีการผ่าน
  • กฎการทำงานที่คล่องตัว
  • กระบวนการทำงานที่เร็วขึ้น

จัดทำแผนยุทธศาสตร์:

 • ทีมความแม่นยำในการก่อสร้าง
  • การกำหนดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างทีมที่รวดเร็ว
  • การกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานที่คล่องตัว
  • วิเคราะห์และสร้างกระบวนการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมขวาล่างของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com