ความสําคัญ

การพัฒนาพนักงานเป็นความรับผิดชอบที่สําคัญของผู้นํา โค้ชต้องมองไปยังอนาคต มุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล นี่คือชุดของการสนทนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลก้าวไปสู่เป้าหมายของเขา โค้ชมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง
 • ความคิดความเป็นผู้นำ เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และโน้มนำให้คนอื่นติดตามคุณด้วยความเต็มใจ
 • ความคิดแนะนำ สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม ในการบรรลุเป้าหมาย
 • เทคนิคการโค้ช การให้คำปรึกษาที่มีความสามารถสามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ได้
เพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นโค้ชที่มีความคิดและทักษะที่เข้มแข็ง รวมถึงมีกระบวนการสอนการปฏิบัติ (T.R.U.S.T)

1. ศิลปะในการโค้ช (The Art of Coaching)

 • การโค้ชคืออะไร การโค้ชทำงานอย่างไร?
 • เข้าใจพื้นฐานของการเรียนการสอน (Human Performance Model : C-A-R Model)
 • เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของโค้ช

2. การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ (Self-development to be a trusted leader)

 • แนวทางการเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ
 • การรู้จักตัวเอง (ความตระหนักในตนเองของผู้เข้าร่วม)
 • เข้าใจหลักการเป็นผู้นำ
 • การใช้หลักความเป็นผู้นำในการทำงานจริง

3. ทัศนคติของการเป็นโค้ช (Attitude of being a coach)

 • ความคิดในการฝึกที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือผู้อื่น เคารพผู้อื่น อดทน เอาใจใส่ มีความสามารถ
4. กระบวนการโค้ช ตามแนวทาง T.R.U.S.T.  (T.R.U.S.T. coaching process)

T = เป้าหมายในการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
R = ความเป็นจริง (พฤติกรรมเฉพาะ)
U = สาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรม
S = วิธีแก้ปัญหา
T = การติดตามการกระทำ

สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com