Why Important?

การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจได้ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมกับพนักงาน และส่งมอบผลลัพธ์
 • ค้นพบทักษะการสื่อสารผู้นำที่ก้าวล้ำเพื่อผลักดันคุณค่าทางธุรกิจสู่การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง
 • มีความตระหนักในตนเองในเรื่องการสื่อสาร และพัฒนาจิตใจและทักษะที่เหมาะสม
 • สามารถกระตุ้นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างควา
 • เข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลไกการสื่อสาร
 • เรียนรู้การจัดการการสื่อสารด้วยการระบุเป้าหมายการสื่อสารทัศนคติการสื่อสารจุดยืนและการระบุตัวตนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการเรียงลำดับและการสนทนา
 • การใช้วิธีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการสนทนาที่ทรงอิทธิพล
 • ใช้ภาษากายที่แข็งแรงในการดำเนินการ ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารผู้นำ:
 • สร้างวิสัยทัศน์
  • นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
  • สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
 • เรียนรู้กฎการสื่อสาร 3 ข้อ:
  • ระบุเนื้อหา
  • สร้างเส้นเรื่อง
  • พูดข้อเท็จจริง
 • เรียนรู้ทักษะการถามคำถาม, ฟัง, และเล่าเรื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารที่กำหนดไว้​
สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมขวาล่างของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com