ความสำคัญ

เวิร์คช็อป "PerformanceMax" จะแนะนำผู้นำของคุณในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรด้วยเทคนิคการโค้ช ผู้นำจะได้เรียนรู้วิธีการผสมผสานผลการบริหาร

 • กำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงานประจำวันของบริษัท
 • มอบอำนาจและทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับผู้จัดการของคุณเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • PerformanceMax ยังสามารถช่วยให้ บริษัท ของคุณสามารถปรับตัวได้มากขึ้นในการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และการจัดการบุคลากรเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ฐานสมรรถนะสูงสุด

 • ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานของทีม

เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ

 • ประเมินผลและคำนึงถึงหลักการเป็นผู้นำ

ผลลัพธ์หลัก

 • เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรและผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • เรียนรู้วิธีการตั้งค่าผลลัพธ์หลักที่แข็งแกร่ง

กลยุทธ์

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์: ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย
 • ค้นหาพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม

คน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการกวดวิชา เครื่องมือสำหรับการสร้างประสิทธิภาพ
 • ความเข้าใจในประสิทธิภาพการเป็นผู้นำ (รูปแบบประสิทธิภาพของบุคคล: แบบจำลอง C-A-R)
 • เรียนรู้การเป็นโค้ชที่ดี

กิจกรรม

 • ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม
 • ข้อเสนอแนะการพัฒนาประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้วิธีการติดตาม – เตรียมความพร้อม – ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพ
สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมขวาล่างของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com