โลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบกับวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการปรับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในปีที่ผ่านมาไม่มีใครเลยที่ยังทำงานแบบเดิมด้วยวิธีเดิมๆ สิ่งที่เราเคยรู้ เคยพบเจอ ความเคยชินในอดีต รวมถึงวิถีชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่ การถูกแทนที่ด้วย AI ก็เป็นความท้าทายที่สำคัญของคนทำงานในปี 2022 นี้

สิ่งที่องค์กรสามารถจะเตรียมพร้อมให้กับพนักงานได้คือการสร้าง Awareness ให้มองสถานการณ์และความสามารถของตนเองอย่างเป็นจริง การมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนจะทำให้มีแผนชีวิตที่ถูกต้อง และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงสามารถเห็นความจำเป็นและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเข้ามา

 

OUR WORKSHOPS

  1. Win any Change
  2. Coach For Goal
  3. Agile Leadership
  4. Coaching for Adaptive

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้