ความสำคัญ

การเป็นผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้นำ เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากทีม คุณต้องเป็น "ผู้นำที่น่าเชื่อถือ" หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความคิดที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำที่ดีและเข้าใจวิธีการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังให้ทักษะพื้นฐานในการบริหารทีมให้บรรลุเป้าหมาย
โปรแกรมนี้ช่วยสร้างให้เกิดการเรียนรู้:
 • Leadership Mindset เป็นผู้นำที่เชื่อถือได้โดยทำสิ่งที่ถูกต้องและดึงดูดผู้อื่นให้ติดตามคุณด้วยความเต็มใจ
 • People Management การบริหารคนกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเหล่านั้น
 • Team Development การพัฒนาทีมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของทีมงานต่อไป

​พัฒนาความเป็นผู้นำตั้งแต่รากฐานด้วย การปลูกฝัง กรอบความคิดที่ถูกต้อง และ ทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญสามประการ คือ  Direction (การสั่งการ) Motivation (การสร้างแรงจูงใจ) และ Team (การสร้างทีมงาน)

มิติของความเป็นผู้นํา

 • ทําความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของความเป็นผู้นําและรูปแบบการเป็นผู้นํา
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้นําและการจัดการ
 • ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของผู้นํา(แบบจําลองประสิทธิภาพของมนุษย์:แบบจําลองc-a-r )

เป็นผู้นําที่น่าเชื่อถือ

 • ประเมินความเป็นผู้นําของคุณเพื่อสร้างความตระหนักในตนเอง(กําหนดคุณค่าส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นผู้นําของคุณ)
 • สร้างหลักการความเป็นผู้นําในใจของคุณ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ทําความเข้าใจสาเหตุของความล้มเหลวในการสื่อสาร?
 • ปรับปรุงทักษะการสื่อสารเพื่อให้ทีมเข้าใจถึงวิสัยทัศน์เป้าหมายและทิศทางของคุณอย่างชัดเจนและสร้างความไว้วางใจในทีม

สร้างแรงจูงใจ

 • เข้าใจแรงจูงใจ
 • วิธีการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์(บวกและลบ)?

การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

 • รักษาประสิทธิภาพของทีมด้วยการทําความเข้าใจการคิดเชิงบวกและการกระทําเชิงบวก
สนใจหลักสูตร In-House ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แชทกับเราที่มุมขวาล่างของหน้าจอนี้ หรือ ติดต่อ
Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com