1 - 5 of 5
Personal <span style="background-color:#8CFFC6">Values</span> ช่วยพัฒนาผู้นำในองค์กรได้อย่างไร?
Personal Values ช่วยพัฒนาผู้นำในองค์กรได้อย่างไร?
หัวหน้าแต่ละคนบริหารต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจาก "ค่านิยมส่วนบุคคล" (Personal Values) ซึ่งก็คือ ความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ ที่หล่อหลอม เรียนรู้ และยึดถือ ความเชื่อนั้นว่าเป็นจริง เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตตัวเอง โดยทั่วไปค่านิยมส่วนบุคคลนั้น มี 2 ระดับ คือ
6 สิ่งที่ผู้นำต้องเตรียมพร้อม เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีมากมาย ในปี 2023
6 สิ่งที่ผู้นำต้องเตรียมพร้อม เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีมากมาย ในปี 2023
พอดีได้อ่านเทรนด์การทำงานปี 2023 จาก Mission To The Moon ว่าในปีนี้มี 12 เทรนด์ ที่จะเกิดขึ้นและทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิม ผมขออนุญาตรวบ 12 เทรนด์นั้น มาพลิกอีกมุมดูว่า ถ้าแนวโน้มการทำงานในแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา ผู้นำในองค์กร ก็ต้องเตรียมพร้อมใน 6 ด้านนี้ เพื่อให้ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงครับ
รู้จักการส่องกระจก 6 ด้าน เพื่อสร้างความสำเร็จในงานอย่างยั่งยืน
รู้จักการส่องกระจก 6 ด้าน เพื่อสร้างความสำเร็จในงานอย่างยั่งยืน
"คนเราทุกวันนี้ ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้า แต่เพียงด้านเดียว ให้เอากระจกหกด้าน มาส่องเสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง" สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แล้วเกี่ยวยังไงกับการทำงาน?? เพราะ ชีวิตการทำงานของเรา ก็จำเป็นต้องส่อง กระจก 6 ด้านเหมือนกันครับ เพื่อให้มุมมองที่รอบด้านและทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ซึ่งกระจกทั้ง 6 ด้านก็คือ
 3 แนวทาง สร้างองค์กรดิจิทัลที่เริ่มจากคน
3 แนวทาง สร้างองค์กรดิจิทัลที่เริ่มจากคน
สาเหตุที่องค์กรต้องปรับตัวเป็นดิจิทัล ก็เพราะว่า โลกยุคดิจิทัลนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด การปรับตัวให้ทัน แต่จริงๆ แลัว เทคโนโลยีเป็นแค่ส่วนหนึ่ง เพราะ การปรับคนให้ทำงานกับสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต่างหากที่เป็น Key สำคัญจริงๆ เพราะ ปกติแล้ว คนเราก็ปรับตัวได้ช้ากว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว การจะทำให้ Digital Transformation นี้สำเร็จ จึงอยู่ที่ว่า "ใครจะปรับคนได้เร็วกว่ากัน"
ภาวะ "Burnout" ตอนที่ 2: สาเหตุของการ Burnout
ภาวะ "Burnout" ตอนที่ 2: สาเหตุของการ Burnout
สาเหตุของการ Burnout นั้น ทาง Havard Business Review (HBR) พบว่า สาเหตุหลักๆ เกิดจาก
1 - 5 of 5