เป็นพัฒนาผู้นำแบบ Leading with Purpose นี้ เป็นพัฒนาผู้นำในรูปแบบที่แตกต่างจากการเข้า Workshop ทั่วไป แต่เป็นการสร้างผู้นำตามจุดมุ่งหมาย (Purpose) ที่องค์กรต้องการ ที่เรียกว่า Leading With Purpose และออกแบบการพัฒนา Leader ที่เฉพาะเจาะจง จากโมเดลของ Coach For Goal
 
คุณสามารถดูรายละเอียดของโซลูชั่น และการพัฒนาผู้นำแต่ละแบบ ด้วยแนวคิด Leading with Purpose เพิ่มเติมได้
โดย Click ที่รูปภาพด้านล่างนี้
 
หากท่านใดสนใจรายละเอียด Workshop การพัฒนาผู้นำ สามารถดูเนื้อหา หรือขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่

Phone: 02-946-5699 Mobile: 06-3979-5578, 086-367-2373
Email: chananvarin@coachforgoal.com

 
     เพิ่มเพื่อน