โลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบกับวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการปรับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในปีที่ผ่านมาไม่มีใครเลยที่ยังทำงานแบบเดิมด้วยวิธีเดิมๆ สิ่งที่เราเคยรู้ เคยพบเจอ ความเคยชินในอดีต รวมถึงวิถีชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่ การถูกแทนที่ด้วย AI ก็เป็นความท้าทายที่สำคัญของคนทำงานในปี 2022 นี้

สิ่งที่องค์กรสามารถจะเตรียมพร้อมให้กับพนักงานได้คือการสร้าง Awareness ให้มองสถานการณ์และความสามารถของตนเองอย่างเป็นจริง การมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนจะทำให้มีแผนชีวิตที่ถูกต้อง และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงสามารถเห็นความจำเป็นและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเข้ามา

 

OUR WORKSHOPS

  1. Win any Change
  2. Coach For Goal
  3. Agile Leadership
  4. Coaching for Adaptive