Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

วันที่: 25 พ.ค. 2566 09:28:16     แก้ไข: 01 มิ.ย. 2566 09:49:55     เปิดอ่าน: 431     Blogs
เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน ซึ่งในการบริหารแบบ Diamond Management นั้น ระบุเป้าหมายที่สำคัญไว้ 4 ด้านหลักๆ คือ
 • มุ่งเน้นการเติบโต (Growth)
 • มุ่งเน้นเสถียรภาพ (Stability)
 • มุ่งสร้างผลลัพธ์ในการทำงาน (Productivity)
 • มุ่งสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน (Engagement)
คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่ต้องทำงานเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน และสามารถสร้างบรรยากาศของการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ (Result-Drivem Environment)

การสร้าง Result-Driven Environment นั้น เกิดได้จากการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ จำเป็นต้องมี Leadership Mindsets และ Skills ที่เหมาะสม โดยที่ Leadership Mindsets ที่เหมาะสม จะทำให้ผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ (Leadership Behaviors) และจะทำให้ได้รับความไว้วางใจ (Trust) จากพนักงาน หรือ ทีมงาน
อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีเสียก่อน เสมือน การพัฒนาที่รากของความคิด (The Roots) เพื่อให้พฤติกรรมการเป็นผู้นำที่เหมาะสม เติบโตงอกงามออกมาเป็นกิ่งก้านใบที่เขียวชะอุ่มและให้ร่มเงาแก่ทีมงานได้

การเริ่มต้นพัฒนา Leadership Mindsets นั้น จะเน้นที่การพัฒนา mindset ส่วนที่เป็นแก่นแท้ของการเป็นผู้นำที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่า Leadership Principles ทั้งหกด้านได้แก่
 • การยึดมั่นในหลักการ
 • จิตสำนึกในหน้าที่
 • การเรียนรู้
 • การให้เกียรติ
 • การเข้าใจคนอื่นๆ
 • การช่วยเหลือส่งเสริม
เมื่อผู้นำมี Mindsets ที่เหมาะสมแล้ว ก็จะแสดงพฤติกรรมผู้นำได้ดียิ่งขึ้น และสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้

การพัฒนาทักษะที่จะเป็นต่อการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีลำดับถัดมา โดยผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะสามด้านที่สำคัญก็คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันและการมมีส่วนร่วมในงาน การรู้วิธีพัฒนาทีมงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเติบโตในสายงาน และเกิดทักษะและความชำนาญมากยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งหมดนี้ คือ เนื้อหาคร่าวๆ ที่ผมขอเก็บมาฝากจากงานอีเว้นต์ของ Coach For Goal เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ 

หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Leadership Mindsets เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพื่อวางรากฐานการพัฒนาผู้บริหาร จากนั้นจึงค่อยวางแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นมุ่งการเติบโต เสถียรภาพ ผลลัพธ์ในการทำงาน หรือ ความผู้กพันของพนักงาน ซึ่งทาง Coach For Goal มีแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้บริหารนี้ คือ Dimond Management Development
หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำ ให้บริหารงานแบบ Dimond Management ได้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน    

Mini-Workshop บรรยายโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความและภาพประกอบโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

ดาวน์โหลด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

7 ปัจจัย ฉุดผลประกอบการ ที่ผู้บริหารคาดไม่ถึง เมื่อใดประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ มักจะกระทบต่อองค์กรด้วย ทำให้ผลประกอบการตกลง ซึ่งเมื่อต้องอธิบายว่าทำไมผลประกอบการต่ำลง ก็จะได้รับคำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งคือ “ เศรษฐกิจไม่ดี” แต่สังเกตหรือไม่ว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแย่ แต่ก็มีบางบริษัทที่ผลประกอบการ ไม่ได้แย่ตามไปด้วย เพราะความจริงแล้วภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กระทบผลประกอบการ แต่มันมีปัจจัยอื่นๆภายในองค์กรด้วย และปัจจัยเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามไป นั่นคือ
7 ปัจจัย ฉุดผลประกอบการ ที่ผู้บริหารคาดไม่ถึง

เมื่อใดประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ มักจะกระทบต่อองค์กรด้วย ทำให้ผลประกอบการตกลง ซึ่งเมื่อต้องอธิบายว่าทำไมผลประกอบการต่ำลง ก็จะได้รับคำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งคือ “ เศรษฐกิจไม่ดี” แต่สังเกตหรือไม่ว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแย่ แต่ก็มีบางบริษัทที่ผลประกอบการ ไม่ได้แย่ตามไปด้วย เพราะความจริงแล้วภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กระทบผลประกอบการ แต่มันมีปัจจัยอื่นๆภายในองค์กรด้วย และปัจจัยเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามไป นั่นคือ

5 กลยุทธ์ผู้นำที่ทำให้เกิด High Performance Environment การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ หัวหน้างานที่ยังคงต้องทำบทบาทในการปรับทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ High Performance Environment หรือ ทีมงานมีไฟมีพลังสู้รบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง 5 วิธีที่หัวหน้าสามารถเริ่มทำได้ทันที ได้แก่
5 กลยุทธ์ผู้นำที่ทำให้เกิด High Performance Environment

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ หัวหน้างานที่ยังคงต้องทำบทบาทในการปรับทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ High Performance Environment หรือ ทีมงานมีไฟมีพลังสู้รบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง 5 วิธีที่หัวหน้าสามารถเริ่มทำได้ทันที ได้แก่

ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป
ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที New

คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป

การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้
การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ New

ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้

2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ
2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า New

จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ

บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่?
ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก

หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่? ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง