Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

วันที่: 25 พ.ค. 2566 09:28:16     แก้ไข: 01 มิ.ย. 2566 09:49:55     เปิดอ่าน: 75     Blogs
เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน ซึ่งในการบริหารแบบ Diamond Management นั้น ระบุเป้าหมายที่สำคัญไว้ 4 ด้านหลักๆ คือ
 • มุ่งเน้นการเติบโต (Growth)
 • มุ่งเน้นเสถียรภาพ (Stability)
 • มุ่งสร้างผลลัพธ์ในการทำงาน (Productivity)
 • มุ่งสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน (Engagement)
คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่ต้องทำงานเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน และสามารถสร้างบรรยากาศของการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ (Result-Drivem Environment)

การสร้าง Result-Driven Environment นั้น เกิดได้จากการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ จำเป็นต้องมี Leadership Mindsets และ Skills ที่เหมาะสม โดยที่ Leadership Mindsets ที่เหมาะสม จะทำให้ผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ (Leadership Behaviors) และจะทำให้ได้รับความไว้วางใจ (Trust) จากพนักงาน หรือ ทีมงาน
อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีเสียก่อน เสมือน การพัฒนาที่รากของความคิด (The Roots) เพื่อให้พฤติกรรมการเป็นผู้นำที่เหมาะสม เติบโตงอกงามออกมาเป็นกิ่งก้านใบที่เขียวชะอุ่มและให้ร่มเงาแก่ทีมงานได้

การเริ่มต้นพัฒนา Leadership Mindsets นั้น จะเน้นที่การพัฒนา mindset ส่วนที่เป็นแก่นแท้ของการเป็นผู้นำที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่า Leadership Principles ทั้งหกด้านได้แก่
 • การยึดมั่นในหลักการ
 • จิตสำนึกในหน้าที่
 • การเรียนรู้
 • การให้เกียรติ
 • การเข้าใจคนอื่นๆ
 • การช่วยเหลือส่งเสริม
เมื่อผู้นำมี Mindsets ที่เหมาะสมแล้ว ก็จะแสดงพฤติกรรมผู้นำได้ดียิ่งขึ้น และสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้

การพัฒนาทักษะที่จะเป็นต่อการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีลำดับถัดมา โดยผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะสามด้านที่สำคัญก็คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันและการมมีส่วนร่วมในงาน การรู้วิธีพัฒนาทีมงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเติบโตในสายงาน และเกิดทักษะและความชำนาญมากยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งหมดนี้ คือ เนื้อหาคร่าวๆ ที่ผมขอเก็บมาฝากจากงานอีเว้นต์ของ Coach For Goal เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ 

หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Leadership Mindsets เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพื่อวางรากฐานการพัฒนาผู้บริหาร จากนั้นจึงค่อยวางแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นมุ่งการเติบโต เสถียรภาพ ผลลัพธ์ในการทำงาน หรือ ความผู้กพันของพนักงาน ซึ่งทาง Coach For Goal มีแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้บริหารนี้ คือ Dimond Management Development

หากนักพัฒนาบุคลากร หรือ ผู้นำท่านใดสนใจหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้บริหารนี้ ก็สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง หรือ Chat Line ที่มุมหน้าจอเว็บนี้ เพื่อสอบถามได้เลยครับ 

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

Mini-Workshop บรรยายโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความและภาพประกอบโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

ดาวน์โหลด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน

ทักษะการคิดจะเพิ่ม ถ้าเริ่มพัฒนา Thinking Mechanism ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอนาคต และคนทำงานจะอยู่ยากถ้าปราศจากระบบความคิดที่เหมาะสม กูรูหลายท่านระดับโลกจึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่า ถ้าอย่างนั้น สิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือ การยกระดับระบบการคิด ซึ่งได้แก่
ทักษะการคิดจะเพิ่ม ถ้าเริ่มพัฒนา Thinking Mechanism

ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอนาคต และคนทำงานจะอยู่ยากถ้าปราศจากระบบความคิดที่เหมาะสม กูรูหลายท่านระดับโลกจึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่า ถ้าอย่างนั้น สิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือ การยกระดับระบบการคิด ซึ่งได้แก่