1 - 10 of 11
ถอดรหัสทีมทำงาน NetFlix
ถอดรหัสทีมทำงาน NetFlix
ทีมของ NetFlix ขึ้นชื่อว่า เป็นทีมที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ การปรับทีมทำงานของเขานี้เป็นจุดเด่นมานานแล้ว และการทำงานอย่างรวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกสถานการณ์ให้กลับมาแข่งขันทางธุรกิจได้ดีมากๆ
เราเจ็บเพราะมังกรหรือไฟของมัน?
เราเจ็บเพราะมังกรหรือไฟของมัน?
เราเจ็บเพราะมังกรหรือไฟของมัน? ผมขอเปรียบแบบนี้ เพราะว่าสิ่งที่ธุรกิจต้องเผชิญบางครั้งมันมาจากผลที่ตามมาจากวิกฤติมากกว่าตัววิกฤติโดยตรง
Leadership Focus
Leadership Focus
โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า หัวหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง?
เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า หัวหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง?
ปัจจุบัน เรามาถึงยุคที่ "ปลาเร็วกินปลาช้า" แล้วครับ ยุคนี้ เป็นทั้งโอกาสและวิกฤติ เพราะ ทุกธุรกิจ หรือ "ปลาทุกขนาด" สามารถเติบโตได้ ถ้ามี "ความเร็ว" ในการปรับตัวที่เพียงพอ ยิ่งถ้าเร็วและแม่นยำ ก็จะทำให้องค์กรว่ายผ่านคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นไม่ถูกพัดหายไป กับ Disruption ที่ถาโถมเข้ามา
Our Service
Our Service
Coach For Goal ได้ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการโค้ชเพื่อให้ทฤษฎีและขั้นตอน ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน
Our Client
Our Client
Coach For Goal is a leader in workplace coaching, leadership effectiveness solutions and organization learning. We help companies improve their performance, productivity, and bottom-line results.
Our Coach
Our Coach
An experienced coach, trainer and consultant in fields of management and Self Development, Kom Suwanpimon has trained, coached and consulted for a variety of established business organizations with his popular topics including managerial skills for executive management, managers and supervisors, negotiation skills as well as self development program.
About <span style="background-color:#8CFFC6">Coach For Goal</span>
About Coach For Goal
Coach For Goal เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างพื้นฐานจากการปรับเปลี่ยน ทัศนคติของแต่ละบุคคล เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานอย่างถาวร สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ อย่างเต็มความสามารถ
Consulting
Consulting
แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด Coach For Goal ได้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
Coaching
Coaching
การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด Coach! For Goal นำเสนอกระบวนการในการโค้ชที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
1 - 10 of 11