1 - 10 of 70
ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที
ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที New New
คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป
การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์
การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ New New
ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้
2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า
2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า New New
จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ
บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก
บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก
หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่? ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
Catfish Effect บริหารพนักงานให้แกร่ง จากแรงฮึดเพื่ออยู่รอด
Catfish Effect บริหารพนักงานให้แกร่ง จากแรงฮึดเพื่ออยู่รอด
Catfish Effect (เอฟเฟกต์ปลาดุก) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีคู่แข่งที่มีแข็งแกร่งเข้ามา จนทำให้คู่แข่งที่อ่อนแอ มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากอะไร? และนำมาใช้เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ได้อย่างไร? มารู้กันจาก blog นี้
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 4) : Environment Master
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 4) : Environment Master New New
แนวคิด Leading with Purpose จะต้องการ ผู้นำที่ต้องบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 4 ประเภท ซึ่งในครั้งนี้ขออธิบายวิธีการบริหารในประเภท สุดท้ายคือ Environment Master โดยผู้บริหารนี้จะเป็นผู้นำที่บริหารเพื่อให้บรรลุ Purpose ด้าน Stability และ Engagement ความเกี่ยวพันธ์ของทั้งสองเป้าประสงค์นี้คือ
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 3) : Team Developer
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 3) : Team Developer New New
ด้วยแนวคิด Leading With Purpose ที่แบ่งหัวหน้าออกเป็นสี่ประเภท เพื่อบริหารให้บรรลุ Purpose ขององค์กร แล้วหนึ่งใน สี่ประเภท คือผู้บริหารแบบ Team Developer ผู้บริหารแบบนี้ จะบริหารให้บรรลุ Purpose ขององค์กร ในด้าน Growth และ Engagement แต่ก่อนที่จะอธิบายให้ทราบถึงวิธีการบริหารของ Team Developer ก็ควรจะเข้าใจความเกี่ยวพันของ Purpose ด้าน Growth และ Engagement ก่อนดังนี้
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 2) : Effective Executor
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 2) : Effective Executor New New
จากบทความที่แล้ว ได้อธิบายวิธีการบริหาร ของ Achievement Driver ไปแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ ผู้นำทั้ง 4 ลักษณะ ตามแนวคิดของ Leading with Purpose ในครั้งนี้ ผมขออธิบายถึงวิธีการบริหารของ Effective Executor ว่ามีวิธีการบริหารเช่นใดถึงสามารถทำให้องค์กร บรรลุเป้าประสงค์ด้าน Stability และ Productivity ได้ ดังนี้
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 1) : Achievement Driver
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 1) : Achievement Driver New New
จากแนวคิดเรื่อง Leading With Purpose ที่องค์กรควรจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู้เป้าประสงค์ที่ต้องการ ที่แบ่ง ผู้บริหารออกได้เป็น 4 ลักษณะ โดยในบทความนี้ จะขอนำเสนอให้เข้าใจ การบริหารของผู้บริหาร แบบ Achievement Driver ให้เข้าใจอย่างละเอียดว่าเขามีการบริหารเช่นใดถึงสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุ Purpose ด้าน Growth และ Productivity ได้
7 หลักการในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
7 หลักการในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี New New
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ที่มีไฟได้เข้ามาทำงานในองค์กรมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมการคิดที่มีความสร้างสรรค์ ยืดหยุ่นและมีความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งในฐานะผู้นำแล้วจะพบว่าคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่นี้ สามารถให้ผลทั้งทางบวกและทางลบต่อความสำเร็จขององค์กรได้ ในบทความนี้ขอนำเสนอ 7 หลักการบริหารที่สำคัญ เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำศักยภาพมาใช้ร่วมกับทีมงานเดิมหรือองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
1 - 10 of 70