1 - 10 of 46
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 4) : Environment Master
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 4) : Environment Master New New
แนวคิด Leading with Purpose จะต้องการ ผู้นำที่ต้องบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 4 ประเภท ซึ่งในครั้งนี้ขออธิบายวิธีการบริหารในประเภท สุดท้ายคือ Environment Master โดยผู้บริหารนี้จะเป็นผู้นำที่บริหารเพื่อให้บรรลุ Purpose ด้าน Stability และ Engagement ความเกี่ยวพันธ์ของทั้งสองเป้าประสงค์นี้คือ
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 3) : <span style="background-color:#8CFFC6">Team</span> Developer
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 3) : Team Developer New New
ด้วยแนวคิด Leading With Purpose ที่แบ่งหัวหน้าออกเป็นสี่ประเภท เพื่อบริหารให้บรรลุ Purpose ขององค์กร แล้วหนึ่งใน สี่ประเภท คือผู้บริหารแบบ Team Developer ผู้บริหารแบบนี้ จะบริหารให้บรรลุ Purpose ขององค์กร ในด้าน Growth และ Engagement แต่ก่อนที่จะอธิบายให้ทราบถึงวิธีการบริหารของ Team Developer ก็ควรจะเข้าใจความเกี่ยวพันของ Purpose ด้าน Growth และ Engagement ก่อนดังนี้
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 2) : Effective Executor
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 2) : Effective Executor New New
จากบทความที่แล้ว ได้อธิบายวิธีการบริหาร ของ Achievement Driver ไปแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ ผู้นำทั้ง 4 ลักษณะ ตามแนวคิดของ Leading with Purpose ในครั้งนี้ ผมขออธิบายถึงวิธีการบริหารของ Effective Executor ว่ามีวิธีการบริหารเช่นใดถึงสามารถทำให้องค์กร บรรลุเป้าประสงค์ด้าน Stability และ Productivity ได้ ดังนี้
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 1) : Achievement Driver
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 1) : Achievement Driver New New
จากแนวคิดเรื่อง Leading With Purpose ที่องค์กรควรจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู้เป้าประสงค์ที่ต้องการ ที่แบ่ง ผู้บริหารออกได้เป็น 4 ลักษณะ โดยในบทความนี้ จะขอนำเสนอให้เข้าใจ การบริหารของผู้บริหาร แบบ Achievement Driver ให้เข้าใจอย่างละเอียดว่าเขามีการบริหารเช่นใดถึงสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุ Purpose ด้าน Growth และ Productivity ได้
7 หลักการในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
7 หลักการในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี New New
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ที่มีไฟได้เข้ามาทำงานในองค์กรมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมการคิดที่มีความสร้างสรรค์ ยืดหยุ่นและมีความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งในฐานะผู้นำแล้วจะพบว่าคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่นี้ สามารถให้ผลทั้งทางบวกและทางลบต่อความสำเร็จขององค์กรได้ ในบทความนี้ขอนำเสนอ 7 หลักการบริหารที่สำคัญ เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำศักยภาพมาใช้ร่วมกับทีมงานเดิมหรือองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Leading High Potential <span style="background-color:#8CFFC6">Team</span> Members for Performance (1 Day In-House Workshop)
Leading High Potential Team Members for Performance (1 Day In-House Workshop) New New
พนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง คือ อนาคตขององค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว แต่ความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้น ทำให้อาจเกิดปัญหาความไม่ลงรอยในการทำงาน ท้ายที่สุดจะทำให้หลายองค์กรต้องสูญเสียคนกลุ่มนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ผู้บริหารจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งกรอบความคิด และทักษะในการสนับสนุนคนกลุ่มนี้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพื่อนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนในโลกยุคนี้ให้ได้
TEAM DEVELOPER
TEAM DEVELOPER
ผู้นำที่สามารถวางแผนการพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในสถานการณ์การทำงานจริง
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop
สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World
โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร
สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
1 - 10 of 46