เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน Clip VDO สั้นๆ สำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถเรียนรู้นอกเวลาได้สะดวก โดยในแต่ละหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ช.ม. หลักสูตรในปัจจุบันได้แก่
 

Building Digital Team Seriesซีรี่ย์หลักสูตร พัฒนาผู้นำเพื่อเตรียมทีมงานให้พร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่
 
  • Leading Self with Digital Mindset: ปรับความคิดและการทำงาน ของสมาชิกทีมให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล
  • Leading Team in Digital Age: ปรับบทบาทหัวหน้างาน และนำทีมรับมือสถานการณ์ในยุคดิจิทัล
  • Feedback For Performance Progression: เครื่องมือปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในทุกวัน จึงช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายได้และทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
VDO Clip นี้ สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ภายในองค์กรของคุณได้ 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอ้อ ที่ Phone: 02-946-5699, 02-945-9472  Mobile: 081-723-1335 หรือ Email: luckana@coachforgoal.com