การแก้ปัญหาด้าน Business Performance ควรเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นด้านอนาคต สามารถที่จะคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกของความผันผวนไม่แน่นอนนี้ และกล้าที่จะกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับ Trend ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทันกับโลกที่ผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือนี้ องค์กรต้องมีความพร้อมสำหรับการปรับแผนและสามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือวิธีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ต้องมีการบริหารพนักงานให้พร้อมเพื่อให้รองรับ Execution Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OUR PROGRAMS

  1. Performance Max
  2. Formation X
  3. Transformational Leadership
  4. Agile Leadership
  5. Performance Feedback