บริบทของผู้นำในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ความไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้นำไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการบริหารทีมได้ การสร้างทีมให้ทำงานได้อย่าง independent ส่งผลให้ความสำคัญของผู้นำลดน้อยลงทุกที ผู้นำในปี 2022 จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งมุมมอง วิธีคิดและวิธีทำงาน โดยเริ่มจากเปลี่ยน mindset จากการบริหารทีมเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือทีม ปรับเป้าหมายจากการสร้างทีมให้ทำงานได้ตามเป้า เป็นสร้างทีมที่สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังต้องโฟกัสกับการใช้และบริหารข้อมูลมากกว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดอีกด้วย

ในปีนี้ หากต้องการให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว การบริหารทัศนคติของทีมงานจะมีความสำคัญมากกว่าการบริหารใดๆ การสร้าง Awareness เพื่อให้ทีมงานยอมรับการเปลี่ยนไปของโลกยุคนี้ควรทำเป็นอันดับแรกก่อนที่จะพัฒนาทักษะอื่นๆ
 
OUR WORKSHOPS
  1. The Roots
  2. Leader As Coach
  3. Leadership Communication
  4. The Transformational Leadership
  5. Agile Leadership
  6. The Data Driven Leader