21 - 28 of 28
เราเจ็บเพราะมังกรหรือไฟของมัน?
เราเจ็บเพราะมังกรหรือไฟของมัน?
เราเจ็บเพราะมังกรหรือไฟของมัน? ผมขอเปรียบแบบนี้ เพราะว่าสิ่งที่ธุรกิจต้องเผชิญบางครั้งมันมาจากผลที่ตามมาจากวิกฤติมากกว่าตัววิกฤติโดยตรง
เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า หัวหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง?
เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า หัวหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง?
ปัจจุบัน เรามาถึงยุคที่ "ปลาเร็วกินปลาช้า" แล้วครับ ยุคนี้ เป็นทั้งโอกาสและวิกฤติ เพราะ ทุกธุรกิจ หรือ "ปลาทุกขนาด" สามารถเติบโตได้ ถ้ามี "ความเร็ว" ในการปรับตัวที่เพียงพอ ยิ่งถ้าเร็วและแม่นยำ ก็จะทำให้องค์กรว่ายผ่านคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นไม่ถูกพัดหายไป กับ Disruption ที่ถาโถมเข้ามา
Our Service
Our Service
Coach For Goal ได้ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการโค้ชเพื่อให้ทฤษฎีและขั้นตอน ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน
Our Client
Our Client
Coach For Goal is a leader in workplace coaching, leadership effectiveness solutions and organization learning. We help companies improve their performance, productivity, and bottom-line results.
Our Facilitators
Our Facilitators
Coach For Goal มี Facilitator ที่มีความชำนาญและประสบการณ์หลากหลาย ครอบคลุมทุกมุมมองของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทั้งทางด้าน Mindsets และ Skills ที่จำเป็นในการทำงาน
About <span style="background-color:#8CFFC6">Coach For Goal</span>
About Coach For Goal
Coach For Goal เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างพื้นฐานจากการปรับเปลี่ยน ทัศนคติของแต่ละบุคคล เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานอย่างถาวร สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ อย่างเต็มความสามารถ
Consulting
Consulting
แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด Coach For Goal ได้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
Coaching
Coaching
การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด Coach! For Goal นำเสนอกระบวนการในการโค้ชที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
21 - 28 of 28