41 - 47 of 47
คินสึงิ (Kintsugi) แนวคิดเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความงดงาม
คินสึงิ (Kintsugi) แนวคิดเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความงดงาม
"คินสึงิ (Kintsugi)" คือ แนวคิดหนึ่งที่ช่วยเยียวยา จิตใจบอบช้ำที่เกิดจากความล้มเหลว ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ความผิดพลาดในอดีตของคน หากรู้จักวิธีประสานรอยร้าวของจิตใจ ช่วงเวลาอันเจ็บปวดของชีวิตนั้น ก็ผันเป็นหนทางพัฒนาศักยภาพที่ตัวเองมีได้ เพียงกาวที่ใช้นั้น ไม่ใช่สสารทางกายภาพแต่เป็นชุดความคิด
ทัศนคติการแก้ปัญหาแบบเพลงกบร้องเพราะท้องปวด
ทัศนคติการแก้ปัญหาแบบเพลงกบร้องเพราะท้องปวด
วงจรการโทษกันแบบ "กบร้องเพราะท้องปวด" มีเพื่ออธิบายเหตุผล ที่มาที่ไปของความผิดพลาดที่ "ดูเหมือนสมเหตุสมผล" แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ต่างกับเพลงกบปวดท้อง ที่เริ่มอธิบายปัญหา และวนหาสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ท้ายสุดมันก็วนมาที่จุดเริ่มต้น แล้ววนเป็นลูปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
กับดักการ Coaching ภายในองค์กร
กับดักการ Coaching ภายในองค์กร
“ใครๆ ก็เป็นโค้ชได้” คำกล่าวนี้ มักได้ยินอยู่เสมอ เมื่อต้องการพัฒนาคนภายในองค์กรให้เป็นโค้ช..........
Our Service
Our Service
Coach For Goal ได้ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการโค้ชเพื่อให้ทฤษฎีและขั้นตอน ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน
About Coach For Goal
About Coach For Goal
Coach For Goal เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างพื้นฐานจากการปรับเปลี่ยน ทัศนคติของแต่ละบุคคล เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานอย่างถาวร สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ อย่างเต็มความสามารถ
Consulting
Consulting
แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด Coach For Goal ได้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
Workshop
Workshop
ทุกหลักสูตรของ Coach! For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม สร้างแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเอง
41 - 47 of 47