21 - 30 of 100
ผลการสำรวจ  3 สิ่งสำคัญในการบริหารคน ที่ทาง Gartner ระบุว่าผู้บริหารด้านคน (CHRO) ต้องไม่ลืม
ผลการสำรวจ 3 สิ่งสำคัญในการบริหารคน ที่ทาง Gartner ระบุว่าผู้บริหารด้านคน (CHRO) ต้องไม่ลืม
ทั้งสามด้านนี้ คือ สิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ที่ทาง Gartner ได้สำรวจกับกลุ่ม HR และระบุว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารด้านคน หรือ Chief Human Resources Offeicer (CHRO) ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทาง Coach For Goal เรา จึงนำแนวทางนี้ มาปรับเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาพนักงานขององค์กรที่ครอบคลุมมากขึ้น นั่นคือ การสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงแรงกดดันทั้งสามด้านที่เกิดขึ้นกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสร้างทุกคนให้เป็นคนเก่ง การสร้าง mindset ที่พร้อมปรับตัวในทุกสภา่วะ และ การสร้างประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวัน
พัฒนา 6 ทักษะการคิด แล้วลูกน้องคุณจะแก้ปัญหาในชีวิตการทำงานได้ด้วยตัวเอง
พัฒนา 6 ทักษะการคิด แล้วลูกน้องคุณจะแก้ปัญหาในชีวิตการทำงานได้ด้วยตัวเอง
เคยเห็นลูกน้องแบบนี้ไหมครับ? ที่เกิดปัญหาทีไร วิ่งหาหัวหน้า หรือ ให้เพื่อนช่วยตลอด ทั้งๆ ที่บางปัญหาไม่ได้ยากเลย ลักษณะการทำงานแบบนี้ บางทีอาจจะเกิดจากการขาด "ทักษะการคิด" ก็ได้ครับ การพัฒนาทักษะการคิดจึงช่วยให้เขาได้รู้ว่า วิธีคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีแนวทางอย่างไร
6 สิ่งที่ผู้นำต้องเตรียมพร้อม เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีมากมาย ในปี 2023
6 สิ่งที่ผู้นำต้องเตรียมพร้อม เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีมากมาย ในปี 2023
พอดีได้อ่านเทรนด์การทำงานปี 2023 จาก Mission To The Moon ว่าในปีนี้มี 12 เทรนด์ ที่จะเกิดขึ้นและทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิม ผมขออนุญาตรวบ 12 เทรนด์นั้น มาพลิกอีกมุมดูว่า ถ้าแนวโน้มการทำงานในแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา ผู้นำในองค์กร ก็ต้องเตรียมพร้อมใน 6 ด้านนี้ เพื่อให้ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงครับ
สื่อสารอย่างไร? ให้ได้ใจแบบผู้นำ ทริคเล็กๆ จาก Harvard Business Review
สื่อสารอย่างไร? ให้ได้ใจแบบผู้นำ ทริคเล็กๆ จาก Harvard Business Review
เรามักคิดกันว่า การสื่อสาร (Communication) ที่จับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน เกิดจากพรสวรรค์และเสน่ห์ที่ติดตัวมาแต่เกิด แต่ Jonh Antonakis , Marika Fenley และ Sue Liechti แห่งมหาวิทยาลัยโลซานน์ได้บอกวิธีการที่จะทำให้ทุกคนสื่อสารในแบบผู้นำที่ทรงอิทธิพลได้ โดยหนังสือ Manager's Handbook ของ HBR ได้ระบุคำแนะนำไว้ดังนี้
BANI WORLD  นิยามโลกใบใหม่ ใช้พัฒนาผู้นำองค์กรอย่างไร?
BANI WORLD นิยามโลกใบใหม่ ใช้พัฒนาผู้นำองค์กรอย่างไร? New New
นิยามใหม่ของโลกธุรกิจ เปลี่ยนจาก VUCA world เป็น BANI world แล้ว องค์กรควรจะต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนอย่างไร? บุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญไม่ด้อยไปกว่า CEO หรือ ผุ้บริหารระดับสูง ที่จะพาให้องค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายในยุคของ BANI World ได้ ก็คือ ผู้นำในระดับกลาง (Middle Management) เนื่องจากผู้บริหารระดับกลาง คือ ผู้นำที่ต้องประสานระหว่างองค์กรและพนักงาน โดยต้องส่งผ่านจุดมุ่งหมายที่องค์กรต้องการจะไป และสนับสนุนการทำงานของทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายนั่นให้ได้
5 สิ่งที่บอกว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ EQ ดี หรือไม่?
5 สิ่งที่บอกว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ EQ ดี หรือไม่?
งานวิจัยหลายด้านได้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่กำหนดความเป็นผู้นำได้มากกว่าความรู้ความสามารถ และสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน เราจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำที่ดีกว่า เพราะจะมีสติรู้ตัวว่า ตัวเองมีจุดดี-จุดด้อยอย่างไร และควบคุมการกระทำตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
Feedback ทักษะสำคัญแห่งอนาคตการทำงาน
Feedback ทักษะสำคัญแห่งอนาคตการทำงาน
ยุคสมัยนี้ ผู้นำไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม จำเป็นต้องมีบทบาทที่มากไปกว่าจากการบริหารจัดการทีมงานให้ทำงานลุล่วง แต่ต้องพัฒนาสมาชิกของทีมตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ทำงานได้ตามมาตรฐาน หรือ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ตาม
โมเดล 70:20:10 การพัฒนาคนที่องค์กรยุคใหม่ต้องนำไปใช้
โมเดล 70:20:10 การพัฒนาคนที่องค์กรยุคใหม่ต้องนำไปใช้
แนวทางการพัฒนาของบริษัทชั้นนำในยุคนี้ ส่วนใหญ่จะใช้แนวทางตามโมเดล 70:20:10 ไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft, Coca-Cola ฯลฯ ตัวเลขที่ว่า ก็คือ สัดส่วนของแนวทางการพัฒนาพนักงานที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และส่งผลลัพธ์ในงาน โดยรายละเอียดมีดังนี้
ประเมินผลการพัฒนาคนอย่างไร? ให้ได้ Results ที่องค์กรต้องการ
ประเมินผลการพัฒนาคนอย่างไร? ให้ได้ Results ที่องค์กรต้องการ New New
เสียงบพัฒนาคนไปแล้ว บริษัทจะได้อะไรกลับมาบ้าง?" เจอคำถามนี้ จะต้องตอบอย่างไร? เพื่อให้ตอบคำถามนี้ และวัดผลการอบรมได้ Model ของ Kirkpatrick จึงถูกนำมาใช้ เพื่อดูว่า โครงการพัฒนาคนนั้น สร้างผลลัพธ์ระดับใดบ้าง
5 คำถามวัดนิสัย ดูว่าคุณใกล้เป็น หัวหน้า Micromangement หรือยัง?
5 คำถามวัดนิสัย ดูว่าคุณใกล้เป็น หัวหน้า Micromangement หรือยัง? New New
การทำงานแบบ Hybrid Working หัวหน้าหลายคนอาจต้องการให้ทีมมี Productivity ไม่น้อยกว่าช่วงทำงานออฟฟิศ แต่การ monitor ที่เพิ่มขึ้น แทนที่จะทำให้เกิด Productivity อาจทำให้ทีมงานรู้สึกว่า หัวหน้าจู้จี้ หรือเป็น Micromanagement Boss มากกว่าเดิม ถ้าคุณอยู่ในบทบาทหัวหน้า มาลองสังเกตตัวเองกันว่า เราเข้าใกล้การเป็น Micromanagement Boss กันแล้วหรือยังจากคำถามเหล่านี้
21 - 30 of 100